مشاوره خانواده:

سلامت، ثبات و خوشحالی خانواده ممکن است بوسیله استرس­ های زندگی مدرن تحت تاثیر قرار بگیرد. این عوامل استرس زا برخواسته از نیاز به افزایش تعادل بین شغل و زندگی خانوادگی، بحران­ های خانوادگی فرد یا افراد خانواده، مشکلات روانشناختی فرد یا افراد یک خانواده، مشکلات ارتباطی و بسیاری از عوامل دیگر هستند. در چنین شرایطی حتی خانواده­ هایی که به لحاظ کارکرد و سازگاری پیشینه خوبی دارند ممکن است به مشاوره نیاز پیدا کنند. در مشاوره خانواده موارد زیر مورد توجه و اصلاح قرار می گیرند:
* روابط اعضاء خانواده با یکدیگر
* نوع و شکل تعامل
* پیام­ های ارتباطی
* انتقال­ های بین نسلی و تاثیرات در جریان خانواده­ های هریک از زوجین
* سبک­ های والدگری
* تصمیم گیری­ ها
* نیازهای مبتنی بر فردیت در مقابل نیازهای خانواده
* سلامت هریک اعضاء خانواده و ارزیابی مشکلاتی از قبیل افسردگی
* تعارض­ ها درون فردی هر یک از اعضاء
* درمان وسواس

مشاوره خانواده چند جلسه است؟

خانواده درمانی اغلب کوتاه مدت است. به طور کلی حدود ۱۲ جلسه به طول می انجامد. با این حال، تعداد دفعات ملاقات و تعداد جلسات مورد نیاز شما به شرایط خاص خانواده، شدت مشکلات و توصیه درمانگر بستگی دارد. جلسات معمولاً حدود ۵۰ دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. این در حالی است که برخی مواقع جلسات خانواده درمانی ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در واقع با فرآیندی روبرو هستیم که در آن سلامت و بهبود کارکرد خانواده اولویت اصلی می باشد. بر این اساس تعداد جلسات مشاوره خانواده کمتر یا بیشتری ممکن است مورد نیاز باشد. مشاور به افراد کمک می کند تا بر مشکلات فائق آیند. ناراحتی های روانشناختی را بهبود بخشند، بر تغییرات تسلط پیدا کنند و به کارکرد بهینه خود دست پیدا کنند. مشاور خانواده مشکلات افراد را در یک بافت بزرگ تر می بیند: خانواده فرضیه زیربنایی این دیدگاه این است که مشکلات را نمی توان با موفقیت حل کرد، مگر اینکه آنها را در بافت خانواده فهمیده شوند. شیوه ای که اعضاء خانواده براساس آن تعامل می کنند بر نحوه شکل گیری مشکل افراد و تلاش آنها برای حل کردن آن تاثیر مستقیمی دارد. در نتیجه اگر همه اعضاء خانواده در جلسات شرکت کننده بازدهی بیشتر و تعداد جلسات می تواند کمتر شود.